Tuyển sinh

Chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng quy mô và đào tạo nhân sự, trường Mầm non Minh Quang tuyển dụng GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN CẤP DƯỠNG - Số lượng tuyển dụng: 2 giáo viên mầm non - 2 nhân viên cấp dưỡng * Điều kiện dự tuyển: ✅ Tốt nghiệp sư phạm chuyên ngành mầm non hoặc tiểu học ✅ Yêu nghề, mến trẻ, chấp nhận được...
Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển sinh Tuyển...
© 2017 Minh Quang - web design : nina.vn