TP.HCM đã có chính sách hỗ trợ nhưng hiện vẫn thiếu hàng loạt giáo viên mầm non. Nhiều người còn bỏ nghề này để làm việc khác.
TP.HCM đã có chính sách hỗ trợ nhưng hiện vẫn thiếu hàng loạt giáo viên mầm non. Nhiều người còn bỏ nghề này để làm việc khác.
Âm nhạc có thể tối ưu hóa các kỹ năng tự nhiên, mang đến nhiều thành tích vượt trội trong học tập. Âm nhạc tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ tự tin thể hiện bản thân,
Trải qua 9 tháng điều trị và cha mẹ đã tìm khắp nước Mỹ người có thể hiến thận phù hợp, bé gái 4 tuổi bị suy thận đã may mắn được cô giáo cho sự sống.
Trải qua 9 tháng điều trị và cha mẹ đã tìm khắp nước Mỹ người có thể hiến thận phù hợp, bé gái 4 tuổi bị suy thận đã may mắn được cô giáo cho sự sống.
© 2017 Minh Quang - web design : nina.vn