Kế hoạch chương trình học chính 2016-2017

( 18-08-2017 - 01:35 PM ) - Lượt xem: 1824

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

KẾ HOẠCH SỰ KIỆN & HỌC TẬP KỸ NĂNG SỐNG NĂM HỌC 2020 - 2021

STT THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GHI CHÚ
01 THÁNG 9

- LỄ KHAI GIẢNG

- LỄ HỘI TRUNG THU

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BÉ TRONG THÁNG

 
02 THÁNG 10

- TRẺ THAM QUAN ĐẦM SEN

- CÁC BÉ THAM QUAN PCCC

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BÉ TRONG THÁNG

 

03 THÁNG 11

- LỄ HỘI CÔ GIÁO EM 20/11

- TỔ CHỨC THAM QUAN BẢO TÀNG ÁO DÀI.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BÉ TRONG THÁNG

 

04 THÁNG 12

- LỄ HỘI MÙA ĐÔNG 25/12

- TỔ CHỨC THAM QUAN DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BÉ TRONG THÁNG

 

05 THÁNG 1

- LỄ HỘI MÙA XUÂN CỦA BÉ

- THAM QUAN BẢO TÀNG CHIẾN TRANH MIỀN ĐÔNG

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BÉ TRONG THÁNG

 
06 THÁNG 2

- TỔ CHỨC HỘI CHƠ MÙA XUÂN.

- TỔ CHỨC CHO TRẺ VUI CHƠI TẠI KVC SAMWORLD

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BÉ TRONG THÁNG

 
07 THÁNG 3

- TỔ CHỨC LỄ HỘI 8/3.

- TỔ CHỨC CHO CÁC BÉ VUI CHƠI TẠI KID-CITY.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BÉ TRONG THÁNG

 
08 THÁNG 4

- TỔ CHỨC LỄ HỘI 30/4.

- TỔ CHỨC THAM QUAN GỐM SỨ MINH LONG.

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BÉ TRONG THÁNG

 

09 THÁNG 5

- TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT – LỄ RA TRƯỜNG.

- CÁC BÉ THAM QUAN VUI CHƠI TẠI CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BÉ TRONG THÁNG

 

BÌNH LUẬN

Các Chương trình khác

© 2017 Minh Quang - web design : nina.vn